Aktualności

 • Posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej.

  W dniu 1 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli  Sędziów Apelacji Gdańskiej.

  Posiedzenie to zostało zwołane na wniosek jednej piątej liczby członków Zgromadzenia, zgodnie z art. 33 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 23), celem uzyskania informacji o działalności sądów z obszaru apelacji gdańskiej w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r., poz. 1452) oraz w świetle wchodzących w bieżącym roku w życie przepisów ustaw: z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz.3) oraz z dnia 8 grudnia 2017r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018r., poz.5).

  Czytajwięcejo: Posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej.
 • Powołanie Wiceprezesa S.O. w Słupsku

  Minister Sprawiedliwości decyzją z dnia 16 lutego 2018r. nr DKO-I-565-239/18 powołał Panią Annę Prucnal sędziego Sądu Rejonowego w Miastku z dniem 16 lutego 2018r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, na okres sześciu lat.

 • Uchwała z dnia 8 stycznia 2018 roku Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego

  Czytajwięcejo: Uchwała z dnia 8 stycznia 2018 roku Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego
 • Powołanie Prezesa S.O. w Słupsku

  Minister Sprawiedliwości decyzją z dnia 18 grudnia 2017r. nr DKO-I-562-63/17 powołał Pana Andrzeja Michałowicza sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku z dniem 19 grudnia 2017r. do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, na okres sześciu lat.

 • Odwołanie Prezesa S.O. w Słupsku

  Pan Dariusz Ziniewicz Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017r. nr DKO-I-565-673/17 został odwołany z dniem 18 grudnia 2017r. z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku.

Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane