Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Okręgowy w Słupsku

Aktualności

e-zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego

W ramach e-usług MS została udostępniona możliwość uzyskania e-zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Usługa pozwala uprawnionym osobom i podmiotom na złożenie wniosku lub zapytania oraz uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem sieci Internet. Pod adresem ekrk.ms.gov.pl, możliwe jest składanie zapytań i wniosków o uzyskanie informacji z KRK drogą elektroniczną. Jest to możliwe za pośrednictwem skrzynki dostępowej (konta), jaką podmiot składający wniosek (zapytanie) może utworzyć na internetowej platformie Ministerstwa Sprawiedliwości – e Platforma – umożliwiającej dostęp do KRK (ekrk.ms.gov.pl) a także innych rejestrów (ems.ms.gov.pl).

 

Nowo powołany Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku.

Sąd Okręgowy w Słupsku informuje, iż Minister Sprawiedliwości powołał z dniem 1 lipca 2014 r., na okres sześciu lat do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku Pana Dariusza Ziniewicza - sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku.

Zmiana na stanowisku Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku.

Uroczyste pożegnanie dotychczasowego Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku - SSO Dariusza Dumanowskiego i wybór nowego Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku – SSO Dariusza Ziniewicza.

Zmiana opłaty za wydanie informacji z KRK.

Z dniem 1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1468).

Najczęściej czytane

Podstawa prawna

Sądy działają na podstawie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). [...]

Informacje

Sąd Okręgowy w Słupsku,

ul. Zamenhofa 7

temida

76-200 Słupsk

centrala: (59) 842 20 41

(59) 846 94 00

fax: (59) 842 83 01

 

Sekretariat
Prezesa i Dyrektora
(59) 842 83 25
fax: (59) 842 83 01
e-mail Dyrektor: dyrektor@slupsk.so.gov.pl

 

Tryb przyjmowania skarg i wniosków

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Jednostka Nadrzędna