I RC 746/17

 Słupsk, dn. 28.11.2018 r.

Sygn. akt I RC 746/17 

OGŁOSZENIE


Na zasadzie art. 144 § 1 kpc ustanowiono kuratora w osobie Moniki Olejnik – pracownika Sądu Okręgowego w Słupsku do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Słupsku nieznanego z miejsca  pobytu pozwanego Albina Etmańskiego, ostatnio zamieszkałego Al. Wolności 63-65/20, 84-300 Lębork, w sprawie z powództwa Joanny Etmańskiej przeciwko Albinowi Etmańskiemu o rozwód. 

Pozew i inne pisma wymagające czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.                  

Na oryginale właściwe podpisy.

Rejestr zmian dla: I RC 746/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-11-29
Publikacja w dniu:
2018-11-29
Opis zmiany:
Zamieszczenie.