I.1.C 154/18

Słupsk, dn. 27.04.2018 r.

Sygn. akt I.1.C 154/18 


OGŁOSZENIE

  

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Urszuli Klimaszewskiej – pracownika Sądu Okręgowego w Słupsku do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Słupsku nieznanej z miejsca pobytu Barbary Malek, ostatnio zamieszkałej w Jeleńczu 12, gm. Parchowo, w sprawie z powództwa Leszka Malka o rozwód.

 

Pozew i inne pisma wymagające czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


SSO Henryk Rudy

Rejestr zmian dla: I.1.C 154/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-04-27
Publikacja w dniu:
2018-04-27
Opis zmiany:
Zamieszczenie.