I.1.C 382/18

 Słupsk, dn. 19.11.2018  r.

Sygn. akt I.1.C 382/18

 

OGŁOSZENIE

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Marty Boratyńskiej  – pracownika Sądu Okręgowego w Słupsku do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Słupsku nieznanej z miejsca  pobytu Adeli Szczepańskiej, ostatnio zamieszkałej w Grzmiąca 9/1, gm.Bytów , w sprawie z powództwa  Wojciecha Szczepańskiego o rozwód.

 

Pozew i inne pisma wymagające czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

 

                                                                    Sędzia

Rejestr zmian dla: I.1.C 382/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-11-20
Publikacja w dniu:
2018-11-20
Opis zmiany:
Zamieszczenie.