IC 209/17

Sygn. akt IC 209/17

Z A R Z Ą D Z E N I E

 

Dnia 5 lipca 2018 r.

 

Przewodnicząc: SSO Beata Kopania

w Sądzie Okręgowym w Słupsku, Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018 r., w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

przeciwko Monice Karolinie Jopek

o zapłatę

w przedmiocie ustanowienia kuratora

 

zarządza:

  1. na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowić kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu Moniki Karoliny Jopek, ostatnio zamieszkałej pod adresem: 76-251 Reblino, ul. Różana 6 w Reblinie w osobie pracownika Sądu Okręgowego w Słupsku – Elżbiety Drozd celem reprezentowania praw pozwanej w procesie o zapłatę, toczącym się przed Sądem Okręgowym w Słupsku I Wydziałem Cywilnym z powództwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
  2. o ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszeń w budynku i w dziale ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego sądu oraz w lokalu Urzędu Gminy Kobylnica – przez okres 1 miesiąca, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;
  3. uzależnić skuteczność doręczeń pism do rąk kuratora od upływu okresu 1 miesiąca od daty dokonania ogłoszenia w budynku sądu.

 

 

Na oryginale właściwy podpis

Rejestr zmian dla: IC 209/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-07-12
Publikacja w dniu:
2018-07-12
Opis zmiany:
Zamieszczenie.