Archiwum wiadomości

Artykuły

 • Powołanie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku

  Minister Sprawiedliwości decyzją z dnia 5 kwietnia 2018r. nr DKO-I-565-378/18 powołał Pana Ryszarda Błenckiego sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku z dniem 6 kwietnia 2018r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku, na okres czterech lat.

 • Posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej.

  W dniu 1 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Przedstawicieli  Sędziów Apelacji Gdańskiej.

  Posiedzenie to zostało zwołane na wniosek jednej piątej liczby członków Zgromadzenia, zgodnie z art. 33 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 23), celem uzyskania informacji o działalności sądów z obszaru apelacji gdańskiej w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r., poz. 1452) oraz w świetle wchodzących w bieżącym roku w życie przepisów ustaw: z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz.3) oraz z dnia 8 grudnia 2017r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018r., poz.5).

  Czytajwięcejo:
 • Powołanie Wiceprezesa S.O. w Słupsku

  Minister Sprawiedliwości decyzją z dnia 16 lutego 2018r. nr DKO-I-565-239/18 powołał Panią Annę Prucnal sędziego Sądu Rejonowego w Miastku z dniem 16 lutego 2018r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, na okres sześciu lat.

 • Powołanie Prezesa S.O. w Słupsku

  Minister Sprawiedliwości decyzją z dnia 18 grudnia 2017r. nr DKO-I-562-63/17 powołał Pana Andrzeja Michałowicza sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku z dniem 19 grudnia 2017r. do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, na okres sześciu lat.

 • Odwołanie Prezesa S.O. w Słupsku

  Pan Dariusz Ziniewicz Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017r. nr DKO-I-565-673/17 został odwołany z dniem 18 grudnia 2017r. z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku.

 • Odwołanie Wiceprezesa S.O. w Słupsku

  Pani Mariola Watemborska Wiceprezes Sądu Okręgowego w Słupsku decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2017r. nr DKO-I-565-672/17 została odwołana z dniem 18 grudnia 2017r. z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Słupsku.

 • Czas pracy w dniu 31 grudnia 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Słupsku

  Zarządzenie nr A-0001-200/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Archiwum wiadomości

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-03
Publikacja w dniu:
2011-01-03
Opis zmiany:
b/d