Edukacja prawna młodzieży

Sąd Okręgowy w Słupsku realizuje przedsięwzięcie w zakresie edukacji prawnej młodzieży. Akcent jest skierowany na prawne konsekwencje czynów zabronionych, nawet tych pozornie błahych, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, specyfikę procesu karnego, prawa ofiar przestępstw.

 

Celem programu jest:
• zwiększenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich;
• upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu i ich skutkach;
• świadome kształtowanie wyobrażeń młodego człowieka na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości;
• wysoka wartość poznawczo - wychowawcza organizowanych spotkań.

 

Preferowaną formą edukacji jest lekcja wychowawcza w sądzie, co umożliwi bezpośredni udział uczniów w rozprawie sądowej. Zajęcia praktyczne prawa pozwalają uczniom zetknąć się z własnymi poglądami oraz wartościami. Przedmiot spraw karnych, w których obserwatorami może być młodzież, dostosowany jest do problemów, z jakimi uczniowie stykają się lub mogą się zetknąć na co dzień.
W celu zgłoszenia szkoły zainteresowanej udziałem młodzieży w spotkaniach edukacyjnych należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail edukacja@slupsk.so.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres Sądu Okręgowego w Słupsku.

Rejestr zmian dla: Edukacja prawna młodzieży

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-03-09
Publikacja w dniu:
2017-03-09
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-11-03
Publikacja w dniu:
2015-11-03
Opis zmiany:
b/d