Podstawa prawna

Sądy działają na podstawie:

 

Podstawy prawne organizacji Sądu Okręgowego w Słupsku:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 133 ze zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1744);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zmianami);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1161);
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 7 i Nr 5, poz. 23, z 2003r. Nr 2, poz. 9 i Nr 4, poz. 17 oraz z 2004r. Nr 1, poz. 3).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-06-09
Publikacja w dniu:
2017-06-09
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-09-16
Publikacja w dniu:
2015-09-16
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji o podstawach prawnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-03-13
Publikacja w dniu:
2015-03-13
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2010-01-01
Publikacja w dniu:
2011-10-07
Opis zmiany:
b/d