Majątek

Aktywa trwałe Sądu Okręgowego w Słupsku wg stanu na 31.12.2016 r.

AKTYWA

WG BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

A.Aktywa trwałe

9 424 573,74 zł

I.Wartości niematerialne i prawne

1 099 191,06 zł

II.Rzeczowe aktywa trwałe

8 325 382,68 zł

1.Środki trwałe:

8 318 617,68 zł

1.1 Grunty

282 111,30 zł

1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej

5 476 777,07 zł

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

2 277 442,72 zł

1.4 Środki transportu

100 938,34 zł

1.5 Inne środki trwałe

181 348,25 zł

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

6 765,00 zł

Rejestr zmian dla: Majątek

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-06-21
Publikacja w dniu:
2017-06-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-04-05
Publikacja w dniu:
2016-04-05
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-04-01
Publikacja w dniu:
2015-04-01
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-05-20
Publikacja w dniu:
2014-05-20
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2012-05-25
Publikacja w dniu:
2012-05-25
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Maria Chromcewicz
Dokument z dnia:
2011-08-09
Publikacja w dniu:
2011-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Maria Chromcewicz
Dokument z dnia:
2011-08-09
Publikacja w dniu:
2011-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Maria Chromcewicz
Dokument z dnia:
2011-08-09
Publikacja w dniu:
2011-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Maria Chromcewicz
Dokument z dnia:
2011-08-09
Publikacja w dniu:
2011-08-09
Opis zmiany:
b/d