System Dozoru Elektronicznego

System dozoru elektronicznego (SDE) – podstawowe informacje:

Od dnia 15.04.2016 r. przepisy dotyczące system dozoru elektronicznego zostały zawarte w Rozdziale VIIa (art. 43a-43zae kkw) Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 90 poz. 557 ze zmianami). 

 

Sekcja ds. Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Słupsku jest właściwy do rozpoznania spraw o udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, jeśli są spełnione następujące warunki:

-        kara pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego nie przekracza 1 roku,

-        skazany posiada określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich, wspólnie z nim zamieszkujących,

-        jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym,

-        udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.

 

Zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE nie udziela się skazanemu w warunkach określonych w art. 64 § 2 kk.

 

Zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w SDE może być udzielone również skazanemu, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Wnioski o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego mogą składać: skazani i ich obrońcy, a ponadto prokurator i kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Wnioski nie mogą być składane przez członków rodziny osób skazanych.

 

Dokumenty do pobrania:

1)      wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,

2)      oświadczenie do wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Rejestr zmian dla: System Dozoru Elektronicznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
Aktualizacja wniosku.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-12-29
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-02-09
Publikacja w dniu:
2016-02-09
Opis zmiany:
Aktualizacja.