Sprawozdanie z XIII Lęborskich Wydarzeń 28 – 29 czerwca 2019 r.

28 czerwca 2019 r. w ramach XIII Lęborskich Wydarzeń, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Między nauką i praktyką. Prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne konteksty resocjalizacji.

Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy charakter, ze względu na jubileusze: 100 – lecia Kurateli Sądowej w Polsce, 100 – lecia Służby Więziennej oraz 20 – lecia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Wśród tegorocznych gości należy wymienić p. Prezes Sądu Rejonowego  w Lęborku Katarzynę Wesołowską, członków Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego oraz kuratorów sądowych z kilkunastu okręgów sądowych  w Polsce, gości z Wielkiej Brytanii i Ukrainy, jak również przedstawicieli środowisk akademickich.

Nawiązanie do rocznic znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno podczas wprowadzenia w tematykę konferencji dr Michała Szykuta,  jak również w wystąpieniach Burmistrza Lęborka Witolda Namyślaka oraz Prezesa WSKS Wojciecha Mroczkowskiego. Dzięki zaangażowaniu środowisk akademickich oraz  pomocy i wsparciu Lęborskiego Samorządu, tegoroczne obrady istotnie wzbogacili swoimi referatami profesorowie: Beata Pastwa - Wojciechowska (Uniwersytet Gdański), Jarosław Utrat – Milecki (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Zalewski (Uniwersytet Warszawski), Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki) oraz goście z Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Poszczególne wystąpienia kończyły dyskusje, w które angażowała się licznie zgromadzona publiczność. Jednocześnie w ramach XIII Lęborskich Wydarzeń odbył się II Kuratorski Zlot Motocyklowy  oraz XIII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski. Uczestnicy spotkań wsparli istotnie Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.  

W imieniu uczestników XIII Lęborskich Wydarzeń chciałbym podziękować Burmistrzowi Lęborka p. Witoldowi Namyślakowi za okazywane zainteresowanie specyfiką pracy kuratorów sądowych, co przynosi efekt w trwającej już od wielu lat współpracy, pomiędzy lokalnym samorządem, a kuratorami z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Lęborku. Szczególne podziękowania kieruję do obecnych podczas obrad członków Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

Sporządził

Michał Szykut

Galeria

Rejestr zmian dla: Sprawozdanie z XIII Lęborskich Wydarzeń 28 – 29 czerwca 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-10
Publikacja w dniu:
2019-07-10
Opis zmiany:
Zamieszczenie.