Zmiany organizacyjne z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1418) w sądach okręgowych działają opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, których zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie prowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne z dniem 1 stycznia 2016 r. stają się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów.

Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz.Urz. MS z 2015 r. poz. 260) w Sądzie Okręgowym w Słupsku z dniem 1 stycznia 2016 r działać będą:

  • I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Lęborku, Miastku i Słupsku,
  • II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Chojnicach dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Bytowie, Chojnicach i Człuchowie.

 

Rejestr zmian dla: Zmiany organizacyjne z dniem 1 stycznia 2016 roku.