Sędziowie w stanie spoczynku.

Sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku Pan Jan Filipczyk przeszedł w stan spoczynku z dniem 1 maja 2016 r. (decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2016 r. DSO-IV-1305-488/15)

Sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku Pani Jolanta Sudoł  przeszła w stan spoczynku  z dniem 3 maja 2016 r.  (decyzja Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2016 r. DSO-IV-1305-451/15)

Rejestr zmian dla: Sędziowie w stanie spoczynku.