IRC 885/17

Sygn. akt IRC 885/17 

OGŁOSZENIE

 

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Joanny Zameckiej - pracownicy SO w Słupsku  do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Słupsku nieznanego z miejsca  pobytu pozwanego Arkadiusza Czarneckiego  ostatnio zamieszkałego Ustka ul. Jana z Kolna 4/15 w sprawie z powództwa Anny Czarneckiej przeciwko  Arkadiuszowi Czarneckiemu o rozwód.

Pozew i inne pisma wymagające czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

               

                                                                                      SSR del Marek Nadolny

 

Na oryginale właściwy podpis

Rejestr zmian dla: IRC 885/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
Zamieszczenie.