IRC 521/17

Sygn. akt IRC 521/17
 
OGŁOSZENIE
  
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Marty Boratyńskiej - pracownicy SO w Słupsku  do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Słupsku nieznanego z miejsca  pobytu pozwanego  Szymona Dyzio ostatnio zamieszkałego Chojnice ul. Młodzieżowa 3/22 w sprawie z powództwa  Karoliny Dyzio przeciwko  Szymonowi Dyzio o rozwód
Pozew i inne pisma wymagające czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
               
                                                                                      SSR del Marek Nadolny 
 
Na oryginale właściwy podpis

Rejestr zmian dla: IRC 521/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-05-07
Publikacja w dniu:
2018-05-07
Opis zmiany:
Zamieszczenie.