I.1.C 460/18

Sygnatura akt I.1.C 460/18

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                                              Dnia 17 września 2018 roku

 

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział  Cywilny

w składzie :

 

Przewodniczący  SSO Henryk Rudy

po rozpoznaniu w dniu 17.09.2018 r. w Słupsku na  posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Agnieszki Sycha

przeciwko Andrzejowi Sycha

o rozwód

 

postanowił :

postępowanie w sprawie zawiesić.

 

  

U Z A S A D N I  E N I E

 

Zarządzeniem z  dnia 25.07.2018 r. pełnomocnik powódki, ustanowiony dla niej z urzędu, został wezwany do podania adresu zamieszkania pozwanego i małoletnich dzieci stron. Wezwanie doręczono w dniu 8 sierpnia 2018 r. Żądanej informacji w zakreślonym, 14-dniwym terminie nie dostarczono. Powódka korespondencji nie podejmowała, ostatnim znanym jej adresem był szpital psychiatryczny w Słupsku.

W tym stanie sprawie nie można nadać dalszego biegu w sprawie i postanowiono, jak w sentencji (art. 177§1 pkt 6 kpc).

 

 

 

Rejestr zmian dla: I.1.C 460/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-09-24
Publikacja w dniu:
2018-09-24
Opis zmiany:
Zamieszczenie.