Sekcja Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 105.

 

Kierownik Sekcji Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń

SSO Aldona Chruściel-Struska

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 3.9.

 

Przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania sądu.


Przyjmowanie interesantów odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu i godziny spotkania w sekretariacie Wydziału Przewodniczącego telefonicznie bądź osobiście.

 

Kierownik Sekretariatu Sekcji

Beata Michalska

ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 105.

59 84 69 455

 

Informacja telefoniczna i przyjmowanie interesantów w Biurze Obsługi Interesanta - ul. Murarska 15.

e-mail: boi@slupsk.so.gov.pl lub poczta@slupsk.so.gov.pl

 

Oceń jakość obsługi

Przedmiot działalności i kompetencje

Sekcja Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń w ramach II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Słupsku rozpoznaje następujące kategorie spraw:

1.      Windykację (egzekucję) należności sądowych, w tym zasądzonych roszczeń cywilnych, świadczenia pieniężnego, zobowiązania określonego w art. 52 kk, środka karnego przepadku, nawiązek oraz kar grzywny, kar pieniężnych, kosztów sądowych z wszystkich Wydziałów funkcjonujących w Sądzie Okręgowym w Słupsku, w szczególności sprawy o:

 • umorzenie kary grzywny, kosztów sądowych;
 • odroczenie kary grzywny, kosztów sądowych;
 • rozłożenie kary grzywny, kosztów sądowych na raty;
 • odwołanie odroczenia kary grzywny, kosztów sądowych;
 • odwołanie rozłożenia kary grzywny, kosztów sądowych na raty.

 

2.      Wykonywanie orzeczeń sądowych zapadłych w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Słupsku, w tym sprawy o:

 • odroczenie wykonania kary i jego odwołanie;
 • zarządzenie wykonania kary;
 • ułaskawienie;
 • zatarcie skazania;
 • zamiana kary grzywny na prace społecznie użyteczne;
 • zamiana kary grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności;
 • ponowne zastosowanie środka zabezpieczającego;
 • rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary;
 • zawieszenie postępowania wykonawczego;
 • umorzenie postępowania wykonawczego;
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary odroczonej (art. 152 kkw);
 • kierowanie do wykonania orzeczenia w przedmiocie wykonania kary ograniczenia wolności;
 • kontrola zawieszonych spraw wykonawczych;
 • kontrola spraw „Du”.

Rejestr zmian dla: Sekcja Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-03-13
Publikacja w dniu:
2015-03-13
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Magdalena Miklińska
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-10-09
Publikacja w dniu:
2014-10-09
Opis zmiany:
Dodano link do ankiety
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2013-06-07
Publikacja w dniu:
2013-06-07
Opis zmiany:
Zmiana numeracji pomieszczeń
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2012-12-17
Publikacja w dniu:
2012-12-17
Opis zmiany:
Zmiana rozmieszczenia w związku z remontem.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2012-01-04
Publikacja w dniu:
2012-01-04
Opis zmiany:
Dodano informację o godzinach przyjęć interesantów