Chojnice

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "SAMORZĄDNI"

Chojnice, ul. Zamieście 5

(52) 397 31 72

e-mail: sis@chojnice.pl

 

Zakres działalności: pomoc finansowa dla ofiar wypadków drogowych i przemocy w rodzinie -działania profilaktyczne, uświadamiające zapobiegające wypadkom drogowym i występowaniu przemocy w rodzinie.

 

 

Stowarzyszenie Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "OPUS"

Chojnice, ul. Gdańska 15b

(52) 397 44 87, 608 032 491

e-mail: opuslux8@o2.pl

 

Zakres działalności: pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom w zakresie diagnozy, terapii i zapobieganiu wykluczeniu społecznego, ofiar przemocy Oddział Dzienny i Klub Samopomocy.

Rejestr zmian dla: Chojnice