Relacja z konferencji prasowej z dnia 13 listopada 2015r.

W dniu 13 listopada 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Słupsku odbyła się kolejna konferencja prasowa zorganizowana przez Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Słupsku  Danutę Jastrzębską z udziałem:
Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Słupsku  Marioli Watemborskiej, SSO Wandy Dumanowskiej pełnomocnika koordynatora krajowego ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w Sądzie Okręgowym w Słupsku, Krzysztofa Leśniaka administratora systemu informatycznego Sądu Okręgowego w Słupsku i Elżbiety Boniek informatyka  Sądu Okręgowego w Słupsku  oraz  przedstawicieli  lokalnych mediów.

Konferencja dotyczyła zagadnień związanych z szeroko rozumianą komputeryzacją i informatyzacją sądów okręgu słupskiego, ze szczególnym uwzględnieniem  zasad  funkcjonowania e-protokołu. Uczestników spotkania zapoznano także  z zasadami działania Portalu Orzeczeń, Portalu Informacyjnego oraz  bazy danych PESEL dostępnych w naszych sądach. Zwrócono również  uwagę na znaczącą  rolę wprowadzonych innowacji technicznych  w zakresie  transparentności i przejrzystości procesów sądowych oraz poszerzania świadomości prawnej społeczeństwa. Spotkanie zakończyło się na sali rozpraw, gdzie przeprowadzono symulację rozprawy z udziałem uczestników konferencji  i dziennikarzy  oraz  przedstawiono praktyczne aspekty i udogodnienia e-protokołu. Wskazano również, że realizacja  tego  projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka 2007-2013.

 

 

Rejestr zmian dla: Relacja z konferencji prasowej z dnia 13 listopada 2015r.