Przedmiot działalności i kompetencje

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Słupsku

 

I. utrzymuje kontakty z mediami,

II. prezentuje publicznie działania sądów okręgu słupskiego,

III. organizuje i prowadzi konferencje prasowe,

IV. wydaje publiczne oświadczenia i komunikaty urzędowe - na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 26.01.1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) - dotyczące działalności sądów okręgu słupskiego do opublikowania w środkach masowego przekazu,

V. udziela odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także na materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu – dotyczące działalności sądów okręgu słupskiego, w tym zwłaszcza na krytykę i interwencję prasową,

VI. orzeka w VI Wydziale Karnym Odwoławczym zgodnie z podziałem czynności.

Rejestr zmian dla: Przedmiot działalności i kompetencje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-02-13
Publikacja w dniu:
2018-02-13
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-04-27
Publikacja w dniu:
2015-04-27
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-01
Publikacja w dniu:
2011-01-01
Opis zmiany:
b/d