Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Słupsku

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

 

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Sądu do Kierownika Oddziału Administracyjnego pok. 1.9 przy ul. Zamenhofa 7 w Słupsku, na następujących nośnikach danych:

  • dyskietka 1,44 MB (3,5''),
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • płyta CD-RW.

 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Rejestr zmian dla: Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Słupsku