WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 21.06.2011 do ZP-351-3/11

Słupsk, dnia 21.06.2011r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia treść zapytania dotyczącego SIWZ wraz z wyjaśnieniem.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Pytanie:

W opisie przedmiotu zamówienia w części szóstej poz, nr 13 „inne napędy i moduły" Zamawiający opisał:

Streamer wewnętrzny LTO-3, 200 GB bez kompresji i 400 GB po kompresji komplet elementów do instalacji streamera w serwerze (np: kable, kontroler), maksymalna wysokość 1U,

Czy zamawiający dopuści streamer zewnętrzny o wysokości maksymalnej 2U?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza streamer zewnętrzny o wysokości maksymalnej 2U.

Rejestr zmian dla: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 21.06.2011 do ZP-351-3/11

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-06-21
Publikacja w dniu:
2011-06-21
Opis zmiany:
b/d