WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 19.08.2011 do ZP-351-6/11

Słupsk, dnia 19.08.2011r.

ZP-351-6/11

 

"Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego"

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza treść zapytania dotyczącego SIWZ wraz z wyjaśnieniem.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Pytanie nr 1

 

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna przedmiotu sprzętu) w części 2 -serwer typ2 w podpunkcie 3 wymaga:

Minimum 2 x PCI-Ex8 i 2xPCI-Ex4; Możliwość instalacji wymiennie modułu udostępniającego 3 złącza PCI-E drugiej generacji w tym 1xPCI-Ex16 i 2xPCI-Ex4"

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w który oferent zaproponuje serwer typ2 wyposażony w 6 slotów PCI-E drugiej generacji z czego 2xPDI-Ex8 i 4xPCI-Ex4 ?"

 

Odpowiedź

 

Tak, Zamawiający dopuści także proponowane rozwiązanie.

Rejestr zmian dla: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 19.08.2011 do ZP-351-6/11

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-08-19
Publikacja w dniu:
2011-08-19
Opis zmiany:
b/d