Przedmiot działania i kompetencje kierownika oddziału (sekcji)

Kierownik oddziału (sekcji):

 

1. Kieruje pracą oddziału (sekcji).    
2. Do obowiązków kierownika każdego oddziału (sekcji) należy w szczególności:

  • organizowanie pracy, w tym opracowywanie podziału czynności podległych pracowników;
  • bieżące kontrolowanie wykonywania zadań przez pracowników oddziału (sekcji);
  • informowanie prezesa (wiceprezesa) i dyrektora sądu o stanie i biegu spraw należących do zakresu działania oddziału (sekcji);
  • dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych pracowników oraz egzekwowania znajomości przepisów prawnych dotyczących spraw z zakresu działania oddziału (sekcji);
  • przedstawianie prezesowi (wiceprezesowi) i dyrektorowi sądu własnych ocen dotyczących pracy podległych pracowników oraz propozycji w przedmiocie ich awansowania, nagradzania lub ukarania.

Rejestr zmian dla: Przedmiot działania i kompetencje kierownika oddziału (sekcji)