Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków:

Wobec treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012r., nr 000, poz. 524) informujemy, co następuje:

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie:

 

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

  • składane osobiście przyjmuje Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Słupsku;
  • przy pomocy środków komunikacji elektronicznej na adres poczta@slupsk.so.gov.pl
  • faksem na nr telefonu: 59 846 94 02 lub 59 842 83 01.

Skargi i wnioski wnoszone ustnie do protokołu przyjmuje pracownik Referatu do spraw wizytacji (pokój 2.7).

Bez rozpoznania pozostawia się skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe oraz skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności orzeczniczej sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

W załączeniu:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie składania skarg i wniosków.

Wyciąg z ustawy dotyczący trybu rozpatrywania skarg i wniosków w formacie pdf.

Rejestr zmian dla: Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków:

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-06-02
Publikacja w dniu:
2016-06-02
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-02-25
Publikacja w dniu:
2015-02-25
Opis zmiany:
zmiana numeru pokoju