Informacja dotycząca spraw I Co 130/18 i I Co 131/18

Dnia 6 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Słupsku w sprawach I Co 130/18 i I Co 131/18 nie uwzględnił wniosków o udzielenie zabezpieczenia przyszłego powództwa w związku z planowanym wystawieniem przedstawienia „Klątwa” w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku. Powodem nieuwzględnienia wniosków było niewypełnienie ustawowych przesłanek udzielenia zabezpieczenia wskazanych w art. 7301 kpc, tj. wobec braku uprawdopodobnienia roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Na w/w postanowienia sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługują zażalenia.

Rejestr zmian dla: Informacja dotycząca spraw I Co 130/18 i I Co 131/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-09-07
Publikacja w dniu:
2018-09-07
Opis zmiany:
Zamieszczenie.