IRC 686/16

OGŁOSZENIE

  

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Urszuli Klimaszewskiej - pracownicy SO w Słupsku  do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Słupsku nieznanego z miejsca  pobytu pozwanego Roberta Skiba ostatnio zamieszkałego Długopole 70/6, 57-520 Długopole Zdrój w sprawie z powództwa Małgorzaty Skiba przeciwko  Robertowi Skiba o rozwód.

Pozew i inne pisma wymagające czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

               

                                                                                      SSO Beata Kopania

 

Na oryginale właściwy podpis

Rejestr zmian dla: IRC 686/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-01-25
Publikacja w dniu:
2018-01-25
Opis zmiany:
Zamieszczenie.