Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 16 listopada 2016 roku.

W dniu 1 września 2016 r. minęło 45 lat od powołania na podstawie  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1971 roku -  najstarszego w Polsce – Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku, który od 45 lat prowadzi nieprzerwanie swoją działalność resocjalizacyjną wobec młodzieży borykającej się z syndromem nieprzystosowania społecznego.

W związku z jubileuszem 45 - lecia działalności Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku w dniu 23 listopada 2016 roku w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Słupsku o godz. 10.00 odbędzie się uroczysta debata , która została objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro, Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku Pana Dariusza Ziniewicza i Prezydenta Miasta Słupska Pana Roberta Biedronia.

Misja resocjalizacyjna ośrodka kuratorskiego jest silnie zakorzeniona w środowisku lokalnym i stanowi ważny element łącznika wymiaru sprawiedliwości (w zakresie postępowania wykonawczego) ze społecznością lokalną. Stąd też obchody rocznicowe w formie debaty z założenia mają być spotkaniem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w tym sędziów i kuratorów sądowych, władz miasta, przedstawicieli oświaty, policji, pomocy społecznej i mediów. Spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów i dyskusji  na temat zasad działania, organizacji i działalności resocjalizacyjnej ośrodków kuratorskich oraz   stojących  przed nimi wyzwań, a w szczególności miejsca ośrodka kuratorskiego w lokalnym systemie profilaktyki.

Celem debaty jest przedstawienie tzw. dobrych praktyk płynących z wieloletniej działalności ośrodka kuratorskiego, a także wypracowanie wniosków de lege ferenda mających  za zadanie doprecyzowanie założeń organizacyjnych i merytorycznych w zakresie funkcjonowania ośrodków kuratorskich i zasad kierowania do nich  nieletnich , którzy przejawiają  symptomy demoralizacji i dopuszczają się czynów karalnych.

Spotkanie odbędzie się w dwóch etapach: debata merytoryczna odbędzie się w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7,  natomiast debata kuluarowa odbędzie się w siedzibie Ośrodka Kuratorskiego w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 54/1.

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Słupsku

Danuta Jastrzębska

Rejestr zmian dla: Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 16 listopada 2016 roku.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-11-16
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d