Komunikat w sprawie II K 40/16

W związku z wyznaczeniem kolejnych terminów rozpraw zaplanowanych na dni 8 i 17 listopada 2017 roku Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku wydał w zakresie wzmożenia w tym czasie bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Okręgowym w Słupsku oraz zarządzenie odnośnie do wydawania kart wstępu na salę rozpraw w/w dniach. Wniosek o wydanie karty wstępu winien być złożony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2017 roku.  Wszystkie rozprawy rozpoczynać się będą o godzinie 9.30 w sali nr 122 budynku sądu.

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie II K 40/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
Zamieszczenie.