Komunikat w sprawie IIK 40/16

Do Sądu Okręgowego w Słupsku w dniu 29 lipca 2016 roku wpłynął akt oskarżenia, w którym Prokuratura Okręgowa w Słupsku oskarżyła 16 osób. Osobom tym postawiono łącznie 57 zarzutów (znaczna ich część to przestępstwa popełnione wspólnie i w porozumieniu).

W sprawie 4 oskarżonych jest pozbawionych wolności (zastosowano wobec nich areszty tymczasowe), zaś 12 odpowiada z wolnej stopy. Dwóm z nich – Marcinowi K. i Zbigniewowi S. – zarzuca się kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, przy czym pierwszy z nich miał tę grupę zorganizować, zaś 12 innym oskarżonym – udział w tej zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym.

Według zarzutów stawianych przez Prokuraturę, działania tej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, polegały na popełnianiu przestępstw, w tym przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz polegających na wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających, a także na nielegalnym posiadaniu broni i amunicji.

Pozostałe zarzuty stawiane oskarżonym polegają m. in. na:

  • nielegalnym posiadaniu broni palnej i amunicji,
  • wprowadzaniu do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych, przy czym niektórym z oskarżonych zarzucono wprowadzanie do obrotu znacznych ich ilości,
  • udziału w pobiciu przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów, takich jak: nóż, siekiera, miecz, jak też w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci broni palnej.

Oskarżonym postawiono również pojedyncze zarzuty polegające m. in. na: podżeganiu do zniszczenia i na zniszczeniu mienia, paserstwie umyślnym, włamaniu, dokonaniu rozboju z użyciem noża, nielegalnym podsłuchiwaniu policji, nie alimentacji.

Dwóm oskarżonym zarzucono jedynie udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci broni palnej, nie zarzucono jednak udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. 

Ze względu na charakter sprawy i liczbę oskarżonych Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku wydał szczegółowe zarządzenie  w zakresie  wzmożenia bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Okręgowym w Słupsku (zarządzenia w załączeniu). Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku w sprawie wydawane będą także  karty wstępu na salę rozpraw (zarządzenie i formularz wniosku o wydanie karty wstępu w załączeniu).

 

Pierwszy termin rozprawy został wyznaczony na dzień 7 grudnia 2016 roku na godzinę 9.30 w sali 122 budynku Sądu Okręgowego w Słupsku  Kolejne terminy rozpraw przewidziano na  7, 12, 14, 19, 29  grudnia 2016 roku, 4 i 11 stycznia 2017 roku, 1, 3, 8, 10, 22, 24 lutego 2017 roku  oraz  1, 3, 15 i 17 marca 2017 roku. Wszystkie rozprawy rozpoczynać się będą o godzinie 9.30 w sali 122 budynku sądu.

 

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Słupsku

Danuta Jastrzębska                      

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie IIK 40/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-11-17
Publikacja w dniu:
2016-11-17
Opis zmiany:
Publikacja