NIP i konta bankowe

Sąd Okręgowy w Słupsku - NIP: 839 14 24 606

 

RACHUNKI BANKOWE SĄDU OKRĘGOWEGO W SŁUPSKU oraz SĄDÓW FUNKCJONALNYCH

- STAN NA 1.07.2015 R.

Informujemy, że kasa sądu nie przyjmuje wpłat z tytułu poręczeń, zabezpieczeń, wadiów, powyższe opłaty należy uiszczać wyłącznie w formie bezgotówkowej.

W treści przelewu należy podać numer sprawy!

 

Sąd Okręgowy w Słupsku

rachunek dochodów budżetowych ( wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe)

80 1010 1140 0000 2622 3100 0000

tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia: (59) 842 60 21 w.642 lub (59) 846 96 42.


Sąd Rejonowy w Bytowie

rachunek dochodów budżetowych ( wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe)

74 1010 0055 3163 0050 5600 0000

rachunek ZFŚS (tylko działalność socjalna bez mieszkaniówki)

32 1010 1140 0000 2618 9110 2000

 

Sąd Rejonowy w Miastku

rachunek dochodów budżetowych ( wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe)

24 1010 0055 3163 0050 5700 0000

rachunek ZFŚS (tylko działalność socjalna bez mieszkaniówki)

95 1010 1140 0000 2618 9110 3000

 

Rachunki wspólne dla SO w Słupsku oraz SR w Bytowie i SR w Miastku:

rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone na koszty postępowania sądowego)

20 1010 1140 0000 2613 9800 0000

tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia: (59) 846 96 43.

rachunek sum depozytowych (poręczenia, wadia, zabezpieczenia, kaucje)

w PLN         45 1130 1017 0021 1001 0390 0004

w USD         18 1130 1017 0021 1001 0390 0005

w EUR         02 1130 1017 0021 1001 0390 0002

w CHF         29 1130 1017 0021 1001 0390 0001

w GBP         72 1130 1017 0021 1001 0390 0003

tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia: (59) 846 96 42.

rachunek pomocy postpenitencjarnej (nawiązki)

33 1130 1121 0006 5594 1620 0001

rachunek wydatków budżetowych

33 1010 1140 0000 2622 3000 0000

tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia: (59) 846 96 43.

rachunek ZFŚS (działalność socjalna SO w Słupsku i pomoc na cele mieszkaniowe dla całego okręgu)

66 1010 1140 0000 2618 9110 1000

tel. osoby odpowiedzialnej za rozliczenia:  (59) 846 96 42.


Krajowy Rejestr Karny

  • OPŁATA ZA WYDANIE INFORMACJI O OSOBIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
  • OPŁATA ZA WYDANIE INFORMACJI O PODMIOCIE ZBIOROWYM Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYNOSI 30 ZŁ

 

POWYŻSZĄ OPŁATĘ WNOSI SIĘ W JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

  • W FORMIE ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ,
  • GOTÓWKĄ W KASIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB SĄDU,
  • NA RACHUNEK MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa, PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

Rejestr zmian dla: NIP i konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-09-27
Publikacja w dniu:
2017-09-27
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-08-31
Publikacja w dniu:
2016-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-01-08
Publikacja w dniu:
2016-01-08
Opis zmiany:
zmiana rachunku ZFŚS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Maria Chromcewicz
Dokument z dnia:
2015-07-01
Publikacja w dniu:
2015-07-01
Opis zmiany:
Utworzenie sądów funkcjonalnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-06-11
Publikacja w dniu:
2015-06-11
Opis zmiany:
Dodano informacje o koncie KRK
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-06-10
Publikacja w dniu:
2015-06-10
Opis zmiany:
Aktualizacja numeru konta sum na zlecenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-01-02
Publikacja w dniu:
2015-01-02
Opis zmiany:
Zmiana kont depozytowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-12-17
Publikacja w dniu:
2014-12-17
Opis zmiany:
Informacja dot. PKZP
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2013-05-23
Publikacja w dniu:
2013-05-23
Opis zmiany:
zmiana numeru ZFŚS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2013-04-05
Publikacja w dniu:
2013-04-05
Opis zmiany:
Dodano informację o numerach kont depozytów w PLN i EUR, uaktualniono numery telefonów