NARADA SZKOLENIOWA KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W dniu 15 marca 2019 roku w Sali Konferencyjnej Sądu Rejonowego w Słupsku odbyła się narada Kuratorskiej Służby Sądowej okręgu słupskiego z funkcjonariuszami Służby Więziennej, w której  udział wzięli: funkcjonariusze Okręgowego Inspektoratu SW w Koszalinie specjaliści mjr Bogumił Wacław i kpt Krzysztof Pawlina; funkcjonariusze ZK w Czarnem: szer. Beata Pikchor. Dariusz Kasperowicz, koordynator Zespołu Terenowego SDE z ZK w Czarnem; funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku: mjr Marcin Śnieżko - Z-ca dyrektora, kpt Marta Milczarek - Kierownik działu penitencjarnego, kpt Karolina Ulrych - Z-ca Kierownika działu penitencjarnego, kpt Agnieszka Wójcik - wychowawca i mł. chor. Joanna Lewandowska – wychowawca; przedstawiciele Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Witold Galewski - Kierownik Sekcji ds. penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych, starszy sekretarz sądowy Daria Staroń oraz kurator specjalista Krzysztof Gierszyński - Kurator Okręgowy; kuratorzy zawodowi i aplikanci kuratorscy z sądów rejonowych okręgu słupskiego z kierownikami Zespołów KSS Magdaleną Martyka, Katarzyną Hein, Romanem Grzegorczykiem i  Piotrem Kopania.

Podczas narady, której inicjatorem był II ZKSS w SR w Słupsku, omówiono zasady współpracy poszczególnych służb oraz omówiono problemy związane z Pomocą postpenitencjarną udzielaną skazanym w trakcie odbywania kary i po opuszczaniu przez skazanego jednostki penitencjarnej (formy, zakres pomocy i jej wysokość) oraz pomoc udzielaną z FPPoPP członkom rodziny skazanych. Następnie funkcjonariusze Służby Więziennej ze Słupska i Koszalina omówili metody oddziaływań prowadzone przez funkcjonariuszy wobec skazanych uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych na terenie jednostki penitencjarnej oraz zasady kierowania skazanych na terapie odwykowe długoterminowe, w związku ze zdiagnozowanym u nich uzależnieniem. Ponadto przedstawiono statystyki dot. zatrudniania i wynagradzania skazanych.

Funkcjonariusze ZK Czarne z Zespołu Terenowego SDE szer. Beata Pik i chor. Dariusz Kasperowicz - koordynator Zespołu Terenowego - szczegółowo przedstawili specyfikę realizowanych zadań przez Zespół, zakres wykonywanych czynności oraz praktyczne zaprezentowali stosowane urządzenia w systemie dozoru elektronicznego – stacjonarnego  i zbliżeniowego.

Omówiono również zakres czynności kuratorów przy wykonywaniu wywiadów środowiskowych na zlecenie aresztu śledczego/zakładu skazanego w trybie art. 14§1 i §2 k.k.w. (kurator specjalista Magdalena Martyka) oraz wykonywanie czynności przez kuratorów wobec skazanych w związku z art. 164§1 k.k.w. – szczegółowo omówił kurator specjalista z SR w Człuchowie  Tadeusz Matwijewicz.

Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć udziału w kolejnych, systematycznych naradach celem omawiania aktualnych problemów i wymiany doświadczeń.

Tekst: Krzysztof Gierszyński

Fot. Marta Milczarek

Galeria

Rejestr zmian dla: NARADA SZKOLENIOWA KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-03-19
Publikacja w dniu:
2019-03-20
Opis zmiany:
Zamieszczenie.