Zaświadczenie o niekaralności

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?

 

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać składając w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego wniosek „zapytania o udzielenie informacji o osobie" lub „zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym".

Druk „zapytania", który jest dostępny w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Sądzie Okręgowym w Słupsku oraz m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości należy wypełnić czytelnie.

Wypełniony wniosek należy opłacić. Za udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Z kolei za udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Opłatę uiszcza się dokonując w Kasie Sądu Okręgowego zakupu znaków opłaty sądowej. Znaki te nakleja się następnie na wypełniony uprzednio wniosek „zapytania".

Odbioru zaświadczenia, wydanego w oparciu o złożone zapytanie dokonuje się osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

 

Rejestr zmian dla: Zaświadczenie o niekaralności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-07-01
Publikacja w dniu:
2014-07-02
Opis zmiany:
Aktualizacja kwot opłat.