Praktyki studenckie

Sąd Okręgowy w Słupsku , w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych, umożliwia studentom odbycie praktyk studenckich.

Praktyki dla studentów Wydziałów Prawa i Administracji w Sądzie Okręgowym w Słupsku

Studenci Wydziałów Prawa i Administracji, którzy chcą odbyć praktyki indywidualne w Sądzie Okręgowym w Słupsku, powinni złożyć następujące dokumenty:

  • porozumienie / umowa między sądem a uczelnią dotyczące praktyk, podpisane przez przedstawiciela uczelni (można skorzystać z załączonego wzoruotwiera się w nowym oknie) ;
  • wniosek o przyjęcie na praktyki skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku wraz z aktualnym numerem kontaktowym;
  • oświadczenie o niekaralności (wzórotwiera się w nowym oknie).

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Słupsku, ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 1.7 lub przesłać na adres Sądu. Organizator Szkolenia wyznacza każdemu studentowi patrona praktyk, po czym kieruje go na szkolenie z BHP i ochrony informacji niejawnych.

Bliższych informacji o praktykach w Sądzie Okręgowym w Słupsku udziela:

Oddział Administracyjny

tel.: 59 84 69 445

UWAGA!  Studenci, którzy chcą odbywać indywidualne praktyki w sądach rejonowych okręgu słupskiego powinni składać dokumenty w wybranych sądach. 

Praktyki dla studentów innych kierunków w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej w sądach rejonowych okręgu słupskiego 

Studenci, którzy chcą odbyć praktyki w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej przy sądach rejonowych, powinni złożyć w Oddziale Kadr/ Administracyjnym wybranego sądu rejonowego następujące dokumenty:

 

Po zakończeniu praktyk należy uzyskać zaświadczeniu o ich ukończeniu (wzórotwiera się w nowym oknie).

Bliższych informacji o praktykach w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej w okręgu słupskim udziela:

Biuro Kuratora Okręgowego

tel.: 59 84 69 653

e-mail: kuratorzy@slupsk.so.gov.pl

 

Materiały informacyjne oraz inne dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej są dostępne na stronie bip.kprm.gov.plotwiera się w nowym oknie

UWAGA! Osoby zainteresowane praktykami (studenci po IV roku psychologii ze specjalizacją psychologia sądowa) w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów powinny się kontaktować z tymi jednostkami.  Decyzja o możliwości odbycia praktyk należy do kierowników OZSS.

W przypadku uzyskania pozytywnej opinii Kierownika OZSS student powinien złożyć następujące dokumenty:

  • porozumienie / umowa między sądem a uczelnią dotyczące praktyk, podpisane przez przedstawiciela uczelni (można skorzystać z załączonego wzoru) otwiera się w nowym oknie;
  • wniosek o przyjęcie na praktyki skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku wraz z aktualnym numerem kontaktowym;
  • oświadczenie o niekaralności (wzórotwiera się w nowym oknie).

 

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Słupsku, ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, pok. 1.7 lub przesłać na adres Sądu. Organizator Szkolenia wyznacza każdemu studentowi patrona praktyk, po czym kieruje go na szkolenie z BHP i ochrony informacji niejawnych.

 

Kontakt: 

I OZSS

76-200 Słupsk, ul. Stary Rynek 2 

sekretariat tel./fax. 59 84 69 690

e-mail: ozss_slupsk@slupsk.so.gov.plotwiera się w nowym oknie

 

II OZSS

89-600 Chojnice, ul. Igielska 8

sekretariat  tel./fax.  52 39 774 42

e-mail:  ozss_chojnice@slupsk.so.gov.pl

  

Ważne:

Komplet dokumentów winien być dostarczony do Sądu Okręgowego w Słupsku co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem praktyk(dokumenty niekompletne nie będą honorowane).

Z uwagi na uwarunkowania kadrowe i lokalowe złożenie kompletu dokumentów w zakreślonym terminie nie gwarantuje odbycia praktyk w Sądzie Okręgowym w Słupsku. 

 

Rejestr zmian dla: Praktyki studenckie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Marlena Holweg
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-08-29
Publikacja w dniu:
2017-08-29
Opis zmiany:
Zamieszczenie.