Lista sędziów i podział czynności

Lista sędziów wg stanu na: 28 listopada 2017r.

L.p.

Imię i nazwisko → Podział czynności

Wydział/Sekcja

Funkcje

1.

Małgorzata Banaś

I Wydział Cywilny

Kierownik Szkolenia

2.

Janusz Blicharski

I Wydział Cywilny

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego

3.

Radosław Buko

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

-

4.

Aldona Chruściel-Struska
otwiera się w nowym oknie

II Wydział Karny

Kierownik Sekcji Windykacji Należności Sądowych i Wykonywania Orzeczeń

5.

Dorota Curzydłootwiera się w nowym oknie

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

-

6.

Jolanta Deniziuk

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

Wizytator ds. wieczysto-księgowych

7.

Wanda Dumanowska

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

Pełnomocnik w S.O. ds. wdrożeń systemów informatycznych,

Konsultant ds. prawa europejskiego w sprawach cywilnych i gospodarczych.

8.

Dariusz Dumanowskiotwiera się w nowym oknie

VI Wydział Karny Odwoławczy

Zastępca Przewodniczącego VI Wydziału Karnego Odwoławczego

9.

Witold Galewskiotwiera się w nowym oknie

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczący III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Wizytator ds. penitencjarnych.

Wizytator ds. penitencjarnych i wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

10.

Elżbieta Jaroszewicz

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich.

11.

Danuta Jastrzębska

I Wydział Cywilny – Sekcja Rodzinna

Rzecznik Prasowy

12.

Andrzej Jastrzębski
otwiera się w nowym oknie
otwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

Zastępca Przewodniczącego IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego

13. Beata Kopania I Wydział Cywilny Koordynator ds. mediacji
14. Joanna Krzyżanowska I Wydział Cywilny Delegowany terminowo Sędzia Sądu Rejonowego

15.

Tamara Kulczewska-Miszczak

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Konsultant ds. prawa europejskiego w sprawach prawa pracy

16.

Jadwiga Miklińska

VI Wydział Karny Odwoławczy

Wizytator ds. karnych skarbowych, wykroczeń skarbowych i wykroczeń

17. Marek Nadolny
otwiera się w nowym oknie

I Wydział Cywilny

Sekcja Rodzinna

-

18.

Henryk Rudy
otwiera się w nowym oknie

I Wydział Cywilny - Sekcja Rodzinna

Kierownik Sekcji Rodzinnej.

Konsultant ds. prawa europejskiego w sprawach rodzinnych. Wyznaczony jako osoba do realizacji zadań powierzonych sądom okręgowym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

19.

Agnieszka Niklas-Bibik

II Wydział Karny

-

20.

Robert Rzeczkowski

VI Wydział Karny Odwoławczy

Wizytator ds. karnych

Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego

21.

Ewa Sławińska-Klaman

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych

22. Tadeusz Stodoła III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych -

23.

Mariusz Struski

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

Wizytator ds. cywilnych

i egzekucyjnych

24.

Danuta Szykut

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

25. Jarosław Turczyn
otwiera się w nowym oknie
II Wydział Karny -

26.

Mariola Watemborskaotwiera się w nowym oknie

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

Wiceprezes,

Przewodniczący IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego,

Wizytator ds. cywilnych

27.

Dariusz Ziniewicz
otwiera się w nowym oknie

VI Wydział Karny Odwoławczy

Prezes.

Wizytator ds. penitencjarnych i wykonywania orzeczeń w sprawach karnych;

28. Małgorzata Ziółkowskaotwiera się w nowym oknie II Wydział Karny -

29.

Jacek Żółćotwiera się w nowym oknie

II Wydział Karny

Przewodniczący II Wydziału Karnego,

Konsultant ds. prawa europejskiego w sprawach karnych i wykroczeń.

30.

Witold Żyluk
otwiera się w nowym oknie

VI Wydział Karny Odwoławczy

Przewodniczący VI Wydziału Karnego Odwoławczego.

31.

Małgorzata Myczka – Banach

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Delegowany terminowo Sędzia Sądu Rejonowego

32.

Aleksandra Szumińska

II Wydział Karny

 

Rejestr zmian dla: Lista sędziów i podział czynności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-11-28
Publikacja w dniu:
2017-11-28
Opis zmiany:
Aktualizacja. SSO A. Szumińska
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-07-04
Publikacja w dniu:
2017-07-04
Opis zmiany:
Aktualizacja listy sędziów.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-06-21
Publikacja w dniu:
2017-06-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-06-21
Publikacja w dniu:
2017-06-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-06-21
Publikacja w dniu:
2017-06-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-06-09
Publikacja w dniu:
2017-06-09
Opis zmiany:
Aktualizacja listy sędziów.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-03-20
Publikacja w dniu:
2017-03-20
Opis zmiany:
Uaktualniono listę sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-09-09
Publikacja w dniu:
2016-09-09
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-06-02
Publikacja w dniu:
2016-06-02
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-05-19
Publikacja w dniu:
2016-05-19
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-05-09
Publikacja w dniu:
2016-05-09
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-03-10
Publikacja w dniu:
2016-03-10
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-03-09
Publikacja w dniu:
2016-03-09
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-02-02
Publikacja w dniu:
2016-02-02
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-09-15
Publikacja w dniu:
2015-09-15
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-03-13
Publikacja w dniu:
2015-03-13
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-11-03
Publikacja w dniu:
2014-11-03
Opis zmiany:
Zmiana Koordynatora ds. mediacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Maria Chromcewicz
Dokument z dnia:
2014-09-19
Publikacja w dniu:
2014-09-19
Opis zmiany:
Dopisanie SSO Małgorzata Ziółkowska
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Maria Chromcewicz
Dokument z dnia:
2014-09-17
Publikacja w dniu:
2014-09-17
Opis zmiany:
Zmiana wizytatora ds penitencjarnych oraz wydziału przez sędziego Roberta Rzeczkowskiego.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-09-01
Publikacja w dniu:
2014-09-01
Opis zmiany:
Zmiana funkcji na pozycji 4 i 23
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Maria Chromcewicz
Dokument z dnia:
2014-08-04
Publikacja w dniu:
2014-08-04
Opis zmiany:
Zmiana na stanowisku Wiceprezesa Sądu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-07-02
Publikacja w dniu:
2014-07-02
Opis zmiany:
Aktualizacja, zmiana prezesa.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2013-07-11
Publikacja w dniu:
2013-07-11
Opis zmiany:
Aktualizacja listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2013-05-06
Publikacja w dniu:
2013-05-06
Opis zmiany:
Zmiana informacji dot. Sędzi Doroty Curzydło
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-10-11
Publikacja w dniu:
2011-10-11
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-06-02
Publikacja w dniu:
2011-06-02
Opis zmiany:
aktualizacja