Studia Podyplomowe "Profesjonalny Mediator Gospodarczy"

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w nadchodzącym i następnym roku akademickim będzie prowadził dwie kolejne edycje Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/ogloszenia-o-naborach/news,10320,ogloszenie-o-konkursie-nr.html

https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/wyniki-naborow/news,11011,informacja-o-wynikach-naboru-wnioskow-o.html

Głównym celem Studiów Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy, mających charakter praktyczny (w ramach których 60% zajęć będzie prowadzonych przez praktyków w formie warsztatów w grupach nieprzekraczających 15 osób) jest podniesienie kompetencji zawodowych mediatorów oraz rozwój umiejętności istotnych w obszarze rozwiązywania sporów o charakterze gospodarczym.

Studia te będą bezpłatne dla uczestników – są one finansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Uczestnicy projektu będą się mogli również ubiegać się o dodatkowe wsparcie w postaci zapewnienia noclegów oraz refundacji kosztów dojazdu.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu, a o zakwalifikowaniu się poszczególnych uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Profesjonalny mediator gospodarczy – studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Rejestr zmian dla: Studia Podyplomowe "Profesjonalny Mediator Gospodarczy"

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-08
Publikacja w dniu:
2018-08-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
Zamieszczenie.