TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W preambule do ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w ciągu „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

 W dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7 – należy się zgłaszać poprzez Biuro Obsługi Interesanta

Dyżury pełnili będą asystenci sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.  

 

Dalszego wsparcia osobom pokrzywdzonym udzielają podmioty, które świadczą w 2020 roku pomoc finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Lista organizacji dostępna jest pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Rejestr zmian dla: TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-20
Publikacja w dniu:
2020-02-20
Opis zmiany:
Aktualizacja godzin
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-13
Publikacja w dniu:
2020-02-13
Opis zmiany:
Zamieszczenie.