UROCZYSTE ZGROMADZENIE KURATORÓW OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W SŁUPSKU

 W dniu 12 kwietnia 2019 roku w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Słupsku odbyło uroczyste Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku, z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce. W uroczystości wzięli udział: Prezes Sądu Okręgowego SSR Andrzej Michałowicz, Kurator Okręgowy Krzysztof Gierszyński, Zastępca Kuratora Okręgowego Iwona Urbanowicz, zaproszeni emerytowani kuratorzy oraz kuratorzy zawodowi okręgu słupskiego.

Podczas zgromadzenia Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku oraz kuratorzy zawodowi podziękowali za współpracę pani Gertrudzie Zabłockiej, która po 45 latach pracy zawodowej i 33 latach pracy w sądownictwie odchodzi ze służby kuratorskiej. W okresie swojej pracy aktywnie działała na rzecz rozwoju kuratorskiej służby sądowej, wychowała wielu kuratorów zawodowych i społecznych, cieszyła się uznaniem sędziów i współpracowników, odznaczona przez Ministra Sprawiedliwości brązowym medalem pamiątkowym Lex Veritas Iustitia za zasługi w budowaniu kuratorskiej służby sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku.

W dalszej części Zgromadzenia Prezes Sądu Okręgowego podziękował kuratorom za profesjonalną współpracę z sędziami i trud wykonywania obowiązków służbowych. Wręczył 4 kuratorom zawodowym okręgu słupskiego akty mianowania na wyższy stopień awansu zawodowego - starszego kuratora zawodowego.

Kurator Okręgowy i Zastępca Kuratora Okręgowego przedstawili rys historyczny kurateli sądowej w Polsce na przestrzeni ostatnich 100 lat.

W dalszej części nastąpiły wspomnienia kuratorów – seniorów dotyczące pracy w kurateli, o poświęcaniu się innym oraz pomocy potrzebującym, często własnym kosztem. Wspomniano też kuratorów, których już nie ma z nami, m.in. Tadeusza Jedynaka, którego wkład w funkcjonowanie kurateli w okręgu słupskim, a także w Polsce, jest nieoceniony.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie wszystkim kuratorom PODZIĘKOWAŃ od Prezesa Sądu Okręgowego oraz Kuratorów Okręgowych.

Treść podziękowań:

„W dniu 7 lutego 2019 roku minęło 100 lat funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce. Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania za trud i wysiłek jaki Pani/Pan wkładała w budowanie wizerunku kurateli na przestrzeni minionych lat.

Praca z drugim człowiekiem wymaga dużej wiedzy i umiejętności, a także ogromnej empatii i wrażliwości dla odmienności oraz słabości ludzkich. Profesjonalizm, poświęcanie się innym oraz pomoc potrzebującym, często kosztem własnym i swoich najbliższych, zasługuje na najwyższe uznanie.

Dziękując za Pani/Panu wkład w funkcjonowanie kurateli w Polsce składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz dalszej wytrwałej pracy i satysfakcjonujących efektów.”

Uroczystość zakończono wyśmienitym, okolicznościowym tortem.

Galeria

Rejestr zmian dla: UROCZYSTE ZGROMADZENIE KURATORÓW OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W SŁUPSKU

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-15
Publikacja w dniu:
2019-04-15
Opis zmiany:
Zamieszczenie.