Wiadomości

Artykuły

 • Odwołanie Prezesa S.O. w Słupsku

  Pan Dariusz Ziniewicz Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017r. nr DKO-I-565-673/17 został odwołany z dniem 18 grudnia 2017r. z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku.

 • Odwołanie Wiceprezesa S.O. w Słupsku

  Pani Mariola Watemborska Wiceprezes Sądu Okręgowego w Słupsku decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2017r. nr DKO-I-565-672/17 została odwołana z dniem 18 grudnia 2017r. z funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Słupsku.

 • XI Igrzyska Ośrodków Kuratorskich.

  W dniu 20 maja 2017 roku Ośrodek Kuratorski nr 4 w Strzelinie przy Sądzie Rejonowym w Słupsku zorganizował XI Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Wójta Gminy Słupsk.

  Czytajwięcejo:
 • E-Płatności

  Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016, poz. 408 i 948) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016, poz. 390 ze zm.). 
  W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu opłaty sądowej przez portal e-płatności dostępny pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

 • Informacja dotycząca reklamacji przesyłek pocztowych.

 • e-zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego

  W ramach e-usług MS została udostępniona możliwość uzyskania e-zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Usługa pozwala uprawnionym osobom i podmiotom na złożenie wniosku lub zapytania oraz uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem sieci Internet. Pod adresem ekrk.ms.gov.pl, możliwe jest składanie zapytań i wniosków o uzyskanie informacji z KRK drogą elektroniczną. Jest to możliwe za pośrednictwem skrzynki dostępowej (konta), jaką podmiot składający wniosek (zapytanie) może utworzyć na internetowej platformie Ministerstwa Sprawiedliwości – e Platforma – umożliwiającej dostęp do KRK (ekrk.ms.gov.pl) a także innych rejestrów (ems.ms.gov.pl).

   

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Wiadomości

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-01
Publikacja w dniu:
2011-01-01
Opis zmiany:
b/d