ZAWIADOMIENIE O TERMINACH ROZPRAW

Działając w trybie art. 350 § 4 k.p.k. w zw. z art. 131 § 1 i 2 k.p.k. i art. 337a § 2 k.p.k. Sąd Okręgowy w Słupsku zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie PR 1 Ds. 482/14 (II K 14/19), że w dniu 31.07.2019 r. zostały wyznaczone terminy rozpraw tj.:

 • 5 listopada 2019 roku godzina 09:00,
 • 15 listopada 2019 roku godzina 09:00,
 • 19 listopada 2019 roku godzina 09:00,
 • 26 listopada 2019 roku godzina 09:00,
 • 29 listopada 2019 roku godzina 09:00,
 • 3 grudnia 2019 roku godzina 09:00,
 • 6 grudnia 2019 roku godzina 09:00,
 • 10 grudnia 2019 roku godzina 09:00,
 • 13 grudnia 2019 roku godzina 09:00,
 • 17 grudnia 2019 roku godzina 09:00,
 • 20 grudnia 2019 roku godzina 09:00,
 • 3 stycznia 2020 roku godzina 09:00,
 • 7 stycznia 2020 roku godzina 09:00,
 • 10 stycznia 2020 roku godzina 09:00,
 • 14 stycznia 2020 roku godzina 09:00,
 • 17 stycznia 2020 roku godzina 09:00,
 • 21 stycznia 2020 roku godzina 09:00,
 • 24 stycznia 2020 roku godzina 09:00,
 • 28 stycznia 2020 roku godzina 09:00,
 • 31 stycznia 2020 roku godzina 09:00,
 • 21 lutego 2020 roku godzina 09:00,
 • 25 lutego 2020 roku godzina 09:00,
 • 28 lutego 2020 roku godzina 09:00,
 • 3 marca 2020 roku godzina 09:00,
 • 6 marca 2020 roku godzina 09:00,
 • 10 marca 2020 roku godzina 09:00,
 • 13 marca 2020 roku godzina 09:00,
 • 17 marca 2020 roku godzina 09:00,
 • 20 marca 2020 roku godzina 09:00,
 • 24 marca 2020 roku godzina 09:00,
 • 27 marca 2020 roku godzina 09:00,
 • 31 marca 2020 roku godzina 09:00,
 • 3 kwietnia 2020 roku godzina 09:00,
 • 7 kwietnia 2020 roku godzina 09:00,
 • 17 kwietnia 2020 roku godzina 09:00,
 • 21 kwietnia 2020 roku godzina 09:00,
 • 24 kwietnia 2020 roku godzina 09:00,
 • 28 kwietnia 2020 roku godzina 09:00,
 • 8 maja 2020 roku godzina 09:00,
 • 12 maja 2020 roku godzina 09:00,
 • 15 maja 2020 roku godzina 09:00,
 • 19 maja 2020 roku godzina 09:00,
 • 22 maja 2020 roku godzina 09:00,
 • 26 maja 2020 roku godzina 09:00,
 • 29 maja 2020 roku godzina 09:00,
 • 2 czerwca 2020 roku godzina 09:00,
 • 5 czerwca 2020 roku godzina 09:00,
 • 9 czerwca 2020 roku godzina 09:00,
 • 12 czerwca 2020 roku godzina 09:00,
 • 16 czerwca 2020 roku godzina 09:00,
 • 19 czerwca 2020 roku godzina 09:00,
 • 23 czerwca 2020 roku godzina 09:00,
 • 30 czerwca 2020 roku godzina 09:00,

które odbędą się w Sądzie Okręgowym w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7 w sprawie przeciwko Katarzynie K., Lucynie B., Barbarze C., Sabinie B., Marianowi G., Witoldowi S. i Jackowi W., oskarżonym o to, że w okresie od 01 stycznia 2008r. do 31 maja 2014r. w Chojnicach poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej wprowadzili w błąd Narodowy Fundusz Zdrowia co do rodzaju, ilości, terminów oraz kosztów świadczeń udzielanych nie mniej niż 2872 pacjentom zarejestrowanym jako uczestnicy programu profilaktyki chorób odtytoniowych, doprowadzając Narodowy Fundusz Zdrowia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie nie mniej niż 632.238 zł tj. o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 271 § 1 i 3 k.k. i inne oraz przeciwko Barbarze Z. i Sylwii K. oskarżonym o udzielenie pomocy ww w popełnieniu oszustwa tj. o popełnienie czynów z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i inne."

Rejestr zmian dla: ZAWIADOMIENIE O TERMINACH ROZPRAW

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-20
Publikacja w dniu:
2019-08-20
Opis zmiany:
Zamieszczenie.